Skip to main content

Cầu thủ Than Quảng Ninh đình công, lãnh

Than Quảng Ninh được thưởng nửa tỷ Cụ thể, ngày 9/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đã ký công văn số  1072/QĐ-UBND về việc thưởng tiền cho đội bóng đá nam Than Quảng Ninh. Quyết định ghi rõ: “Trích ngân sách tỉnh 500.000.000 (Năm trăm triệu đồng) thưởng cho đội bóng […]